Center vægtet måling

Vær kreativ med dit kameras lysmåling

Målingen vægter centrum af billede og glider derefter ud i hele billedet. Det er en blanding mellem den evaluerende og den partiellemåling hvor 60-80 % af motivet ud fra centrum indgår i målingen.

Center_vaegtet

Hvis jeg skal være ærlig så er det sjældent jeg benytter denne måling, men jeg har brugt den i nogle få tilfælde, hvor der har været kraftig baggrundsbelysning.

Målingen gør det at den måler eksponeringen mod centrum af motivet. Det er også er godt så længe motivet rent faktisk er i centrum af motivet.

Hvis motivet er placeret til venstre, højre, oppe eller nede er du nød til at flytte det midterste punkt over motivet for det du vil måle, foretag målingen ved at trykker du udløseren halvt ned, lås eksponeringen, og tag billede igen.

Det vil da måle lyset i dit motiv og hvis det er mørkere end baggrunden, vil det bliver eksponeret korrekt, mens baggrunden vil blive overeksponeret.

Jeg foretrækker at bruge den evaluerende måling til de fleste af mine billeder, da jeg kan simulere centervægtet måling ved at zoome ind på motivet indtil det fylde omkring 60-80% af billedet, foretag en måling, og zoom ud igen og tag billedet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *